Verzekeringen

Wij kunnen in bijna alle soorten verzekeringen bemiddelen voor zowel particulieren als voor de kleinzakelijke markt. Wij helpen u dan ook graag bij het vinden van een verzekering die bij u past.

Sommige verzekeringen zijn door de overheid verplicht. Zo móet iedereen een zorgverzekering hebben. Wie een motorvoertuig heeft, is wettelijk verplicht daarvoor een WA-verzekering af te sluiten. Welke verzekeringen u nodig hebt, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Er zullen vast risico’s zijn die u liever niet neemt.

Ondernemers, freelancers, zzp’ers en vrije beroepsbeoefenaren kunnen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid extra financiële risico’s lopen. Daarnaast kan de continuïteit van hun bedrijf gevaar lopen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden om de beroeps- en bedrijfsrisico’s te beperken.